W Dz.U. z 18 marca 2016 r. pod poz. 368 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu.

Z wykazu wykreślono jeden z budynków Grodzkiego Domu Kultury w Gorzowie Wielkopolskim — willę B.

Rozporządzenie obowiązuje od 2 kwietnia 2016 r.