W Dz.U. z 31 maja 2016 r. pod poz. 737 opublikowano Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 18 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2017 r.

Opłaty abonamentowe w roku kalendarzowym 2017 ustalono w wysokości:

 • za używanie odbiornika radiofonicznego — 7,00 zł za jeden miesiąc,
 • za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego — 22,70 zł za jeden miesiąc.

Rozporządzenie przewiduje też zniżki w opłatach abonamentowych.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2017 r. po uwzględnieniu zniżek wynosi:

 1. za używanie odbiornika radiofonicznego:
  • 13,60 zł za dwa miesiące,
  • 20,15 zł za trzy miesiące,
  • 39,90 zł za sześć miesięcy,
  • 75,60 zł za rok kalendarzowy;
 2. za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
  • 44,05 zł za dwa miesiące,
  • 65,35 zł za trzy miesiące,
  • 129,40 zł za sześć miesięcy,
  • 245,15 zł za rok kalendarzowy.

Opłaty wnoszone na poczet 2017 r. mogą być przyjmowane w 2016 r. według stawek obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 15 czerwca 2016 r.