W Dz.U. z 29 czerwca 2016 r. pod poz. 928 opublikowano Rozporządzenie MRPiPS w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia.

Chodzi o informacje: INF-U oraz INF-1-u. Rozporządzenie określa także zakres danych gromadzonych w ewidencji wystawionych informacji oraz sposób jej prowadzenia.

Natomiast w Dz.U. z 30 czerwca 2016 r. pod poz. 956 opublikowano Rozporządzenie MRPiPS w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz. Chodzi o wzory deklaracji: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-I-u, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-II-u, DEK-W i DEK-Z.

Dodatkowo, w Dz.U. z 29 czerwca 2016 r. pod poz. 938 opublikowano Rozporządzenie MRPiPS w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Chodzi o informacje: INF-1, INF-2 i INF-Z.

Wszystkie rozporządzenia obowiązują od 1 lipca 2016 r.