W Dz.U. z 25 sierpnia 2016 r. pod poz. 1333 opublikowano Ustawę z 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zasadą jest, że operatorom sieci kablowych wolno reemitować w sieciach kablowych utwory nadawane w programach organizacji radiowych i telewizyjnych wyłącznie na podstawie umowy zawartej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
Jednak obowiązku pośrednictwa właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi nie stosuje się obecnie do praw, z których organizacja radiowa lub telewizyjna korzysta w odniesieniu do jej własnych transmisji, niezależnie od tego, czy dane prawa należą do tej organizacji, czy też zostały na nią przeniesione przez innego uprawnionego.

Ustawa obowiązuje od 9 września 2016 r.