Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych ustaw.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o opłacie skarbowej (Dz.U. z 10 listopada 2016 r. poz. 1827);
 • o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 10 listopada 2016 r. poz. 1828);
 • o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 10 listopada 2016 r. poz. 1829);
 • Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 15 listopada 2016 r. poz. 1842);
 • o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 18 listopada 2016 r. poz. 1866);
 • o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 18 listopada 2016 r. poz. 1867);
 • o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 18 listopada 2016 r. poz. 1868);
 • o finansach publicznych (Dz.U. z 18 listopada 2016 r. poz. 1870);
 • o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 22 listopada 2016 r. poz. 1874);
 • Prawo celne (Dz.U. z 22 listopada 2016 r. poz. 1880);
 • o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 24 listopada 2016 r. poz. 1888);
 • o transporcie drogowym (Dz.U. z 28 listopada 2016 r. poz. 1907);
 • o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 28 listopada 2016 r. poz. 1910);
 • o systemie oświaty (Dz.U. z 2 grudnia 2016 r. poz. 1943).