W Dz.U. z 29 grudnia 2016 r. pod poz. 2244 opublikowano Ustawę z 15 grudnia 2016 r. o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu.

Wspomniane zasady unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu określa Porozumienie podpisane w Tajpej 21 października 2016 r., które stanowi załącznik do ustawy.

Ustawę stosuje się od 1 stycznia 2017 r.