Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych ustaw.

Wymieniono następujące ustawy:

 • Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 13 marca 2017 r. poz. 519);
 • o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 13 marca 2017 r. poz. 524);
 • o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 17 marca 2017 r. poz. 570);
 • o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 29 marca 2017 r. poz. 664);
 • Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 29 marca 2017 r. poz. 665);
 • o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 30 marca 2017 r. poz. 678);
 • Prawo dewizowe (Dz.U. z 30 marca 2017 r. poz. 679);
 • o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 30 marca 2017 r. poz. 681);
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 30 marca 2017 r. poz. 682);
 • o prawach konsumenta (Dz.U. z 30 marca 2017 r. poz. 683);
 • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 31 marca 2017 r. poz. 697);
 • o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 31 marca 2017 r. poz. 700).