Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych ustaw.

Wymieniono następujące ustawy o:

 • Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 17 maja 2017 r. poz. 958);
 • muzeach (Dz.U. z 18 maja 2017 r. poz. 972);
 • kierujących pojazdami (Dz.U. z 18 maja 2017 r. poz. 978);
 • księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 24 maja 2017 r. poz. 1007);
 • administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą (Dz.U. z 24 maja 2017 r. poz. 1008);
 • specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 24 maja 2017 r. poz. 1010);
 • rewitalizacji (Dz.U. z 26 maja 2017 r. poz. 1023);
 • przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 30 maja 2017 r. poz. 1049);
 • lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 31 maja 2017 r. poz. 1056);
 • autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 31 maja 2017 r. poz. 1057);
 • promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 31 maja 2017 r. poz. 1065);
 • planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2 czerwca 2017 r. poz. 1073);
 • środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 9 czerwca 2017 r. poz. 1120);
 • Prawie wodnym (Dz.U. z 9 czerwca 2017 r. poz. 1121).