W Dz.U. z 13 czerwca 2017 r. pod poz. 1135 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

Zgodnie z rozporządzeniem, z dniem 1 października 2017 r. Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie nadaje się nazwę Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

Rozporządzenie obowiązuje od 28 czerwca 2017 r.