W Dz.U. z 1 lutego 2018 r. pod poz. 291 opublikowano Ustawę budżetową na rok 2018 z 11 stycznia 2018 r.

Przewidziano w niej m.in. wydatki budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (dział 921) w wysokości 1 870 024 tys. zł, z czego na:

 • 92101 — Instytucje kinematografii — 9397 tys. zł;
 • 92102 — Polski Instytut Sztuki Filmowej — 12 451 tys. zł;
 • 92105 — Pozostałe zadania w zakresie kultury — 34 653 tys. zł;
 • 92106 — Teatry — 192 995 tys. zł;
 • 92108 — Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele — 82 466 tys. zł;
 • 92109 — Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby — 8082 tys. zł;
 • 92110 — Galerie i biura wystaw artystycznych — 15 550 tys. zł;
 • 92113 — Centra kultury i sztuki — 229 951 tys. zł;
 • 92114 — Pozostałe instytucje kultury — 136 273 tys. zł;
 • 92116 — Biblioteki — 100 045 tys. zł;
 • 92117 — Archiwa — 169 338 tys. zł;
 • 92118 — Muzea — 645 714 tys. zł;
 • 92119 — Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków — 51 301 tys. zł;
 • 92120 — Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami — 114 961 tys. zł;
 • 92126 — Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia — 5571 tys. zł;
 • 92127 — Działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa — 12 161 tys. zł;
 • 92195 — Pozostałą działalność — 49 115 tys. zł.