W Dz.U. z 27 kwietnia 2018 r. pod poz. 811 opublikowano Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Rozporządzenie określa sposoby:

  • doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych;
  • dokumentowania spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, a także sposób oceny spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Rozporządzenie weszło w życie 28 kwietnia 2018 r.