Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • Kodeks wyborczy (Dz.U. z 20 kwietnia 2018 r. poz. 754);
 • Prawo energetyczne (Dz.U. z 20 kwietnia 2018 r. poz. 755);
 • o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 27 kwietnia 2018 r. poz. 798);
 • Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 27 kwietnia 2018 r. poz. 799);
 • Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 27 kwietnia 2018 r. poz. 800);
 • o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 8 maja 2018 r. poz. 845);
 • o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 10 maja 2018 r. poz. 867);
 • o petycjach (Dz.U. z 10 maja 2018 r. poz. 870);
 • o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 15 maja 2018 r. poz. 908);
 • o samorządzie województwa (Dz.U. z 16 maja 2018 r. poz. 913);
 • Kodeks pracy (Dz.U. z 16 maja 2018 r. poz. 917).

Opublikowano też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia:

 • Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 27 kwietnia 2018 r. poz. 804);
 • Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 8 maja 2018 r. poz. 850).