W Dz.U. z 30 listopada 2018 r. opublikowano 3 rozporządzenia Ministra Finansów z nowymi wzorami formularzy.

Opublikowano następujące rozporządzenia:

  • 23 listopada 2018 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 2236), tj. PIT-36/PIT-36S(26), PIT-36L/PIT-36LS(15), PIT-37(25), PIT-38(13), PIT-39(9), PIT/B(16), PIT/BR(3), PIT/D(27), PIT/DS(3), PIT/M(7), PIT/MIT(1), PIT/O(23), PIT/Z(7) oraz PIT/ZG(6);
  • 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 2237), tj. PIT-2(5), PIT-2A(5), PIT-3(5), PIT-4R(8), PIT-6(13), PIT-AR(7), PIT-8C(9), PIT-11(24), PIT-R(19) oraz IFT-1/IFT-1R(14);
  • 23 listopada 2018 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (poz. 2239), tj. PIT-40A/PIT-11A(19).

Wszystkie te wzory stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2018 r.