W Dz.U. z 11 stycznia 2019 r. pod poz. 60 opublikowano Ustawę z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

Zgodnie z nowelizacją, dowód osobisty będzie posiadał warstwę graficzną i warstwę elektroniczną. Wiarygodność danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego będzie można potwierdzić przez porównanie tych danych z danymi zawartymi w warstwie elektronicznej.

Ponadto, dowód osobisty umożliwi jego posiadaczowi:

  • uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;
  • składanie podpisu osobistego;
  • potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

Dowód osobisty będzie też spełniał wymogi dla kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego.

Nowelizacja w większości wejdzie w życie 4 marca 2019 r.