Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 16 stycznia 2019 r. poz. 84);
 • o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 21 stycznia 2019 r. poz. 118);
 • o ochronie zwierząt (Dz.U. z 21 stycznia 2019 r. poz. 122);
 • o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 21 stycznia 2019 r. poz. 123);
 • Prawo probiercze (Dz.U. z 22 stycznia 2019 r. poz. 129);
 • o prawach konsumenta (Dz.U. z 23 stycznia 2019 r. poz. 134);
 • o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 25 stycznia 2019 r. poz. 152);
 • Prawo dewizowe (Dz.U. z 28 stycznia 2019 r. poz. 160);
 • o Policji (Dz.U. z 28 stycznia 2019 r. poz. 161);
 • o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 28 stycznia 2019 r. poz. 162);
 • o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 30 stycznia 2019 r. poz. 174);
 • o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 30 stycznia 2019 r. poz. 178);
 • o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz.U. z 30 stycznia 2019 r. poz. 179);
 • o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz.U. z 1 lutego 2019 r. poz. 207);
 • o Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego (Dz.U. z 4 lutego 2019 r. poz. 213);
 • o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 5 lutego 2019 r. poz. 217);
 • o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 7 lutego 2019 r. poz. 238);
 • Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 8 lutego 2019 r. poz. 243);
 • o związkach zawodowych (Dz.U. z 12 lutego 2019 r. poz. 263).

Opublikowano też Obwieszczenie MKiDN z 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 8 lutego 2019 r. poz. 246).