Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 16 kwietnia 2019 r. poz. 700);
 • o odpadach (Dz.U. z 16 kwietnia 2019 r. poz. 701);
 • o transporcie kolejowym (Dz.U. z 17 kwietnia 2019 r. poz. 710);
 • o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 17 kwietnia 2019 r. poz. 712);
 • Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 17 kwietnia 2019 r. poz. 713);
 • Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 18 kwietnia 2019 r. poz. 725);
 • o własności lokali (Dz.U. z 19 kwietnia 2019 r. poz. 737);
 • Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 23 kwietnia 2019 r. poz. 740);
 • o referendum lokalnym (Dz.U. z 23 kwietnia 2019 r. poz. 741);
 • o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 23 kwietnia 2019 r. poz. 742);
 • Prawo energetyczne (Dz.U. z 25 kwietnia 2019 r. poz. 755);
 • o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 25 kwietnia 2019 r. poz. 756);
 • Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 6 maja 2019 r. poz. 821);
 • o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 6 maja 2019 r. poz. 825);
 • o grach hazardowych (Dz.U. z 8 maja 2019 r. poz. 847);
 • o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 8 maja 2019 r. poz. 850);
 • o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 8 maja 2019 r. poz. 852);
 • o podatku akcyzowym (Dz.U. z 10 maja 2019 r. poz. 864);
 • o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 10 maja 2019 r. poz. 865);
 • Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 10 maja 2019 r. poz. 868);
 • o finansach publicznych (Dz.U. z 10 maja 2019 r. poz. 869);
 • o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 13 maja 2019 r. poz. 881);
 • o podatku leśnym (Dz.U. z 13 maja 2019 r. poz. 888);
 • o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz.U. z 13 maja 2019 r. poz. 892);
 • o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 14 maja 2019 r. poz. 896);
 • Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 14 maja 2019 r. poz. 900).