W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 677 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie określa wzory formularzy podatkowych w nowych wersjach, w tym istotne dla instytucji kultury: CIT-8(29) oraz CIT-8/O(16).

Wzory te stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2019 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 17 kwietnia 2020 r.