W Dz.U. z 31 marca 2020 r. pod poz. 570 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Rozporządzenie określa przesunięcie terminów wynikających m.in. z Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) — zatwierdzenia sprawozdania finansowego o 3 miesiące — oraz z Ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych).

Rozporządzenie obowiązuje od 31 marca 2020 r.