Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 25 czerwca 2020 r. poz. 1100),
 • o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 26 czerwca 2020 r. poz. 1114),
 • o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 29 czerwca 2020 r. poz. 1123),
 • o sporcie (Dz.U. z 29 czerwca 2020 r. poz. 1133),
 • o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2 lipca 2020 r. poz. 1173),
 • Prawo o notariacie (Dz.U. z 3 lipca 2020 r. poz. 1192),
 • o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. z 6 lipca 2020 r. poz. 1198),
 • o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 6 lipca 2020 r. poz. 1200),
 • o obligacjach (Dz.U. z 7 lipca 2020 r. poz. 1208),
 • Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 9 lipca 2020 r. poz. 1219),
 • o działach administracji rządowej (Dz.U. z 9 lipca 2020 r. poz. 1220),
 • Prawo upadłościowe (Dz.U. z 10 lipca 2020 r. poz. 1228).