W Dz.U. z 16 lipca 2020 r. pod poz. 1249 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Zmiany dotyczą grupowania PKD 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Wprowadzono w ramach niego podklasę PKD 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Podklasa ta obejmuje:

 • działalność tzw. pokojów zagadek (ang. escape room);
 • działalność tzw. domów strachu (ang. horror house);
 • działalność miejsc do tańczenia (np. dyskoteki, sale taneczne);
 • organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: gry, pokazy, wystawy tematyczne i inne imprezy, w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • działalność producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, organizowane w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • podawania napojów przez dyskoteki, sklasyfikowanego w 56.30.Z;
 • działalności teatralnej, operowej, baletowej, musicalowej i innych, sklasyfikowanej w 90.01.Z;
 • działalności grup cyrkowych, orkiestr i zespołów muzycznych, sklasyfikowanej w 90.01.Z;
 • działalności indywidualnych artystów, takich jak: aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy, sklasyfikowanej w 90.01.Z,
 • organizowania różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: gry, pokazy, wystawy tematyczne i inne imprezy, poza pomieszczeniami i innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni, sklasyfikowanego w 93.29.B;
 • działalności producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe,
 • organizowanych poza pomieszczeniami i innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni, sklasyfikowanej w 93.29.B.

Dodano też podklasę PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, która obejmuje pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną gdzie indziej niesklasyfikowaną (z wyłączeniem działalności wesołych miasteczek i parków rozrywki), taką jak:

 • eksploatacja automatów do gier zręcznościowych, nawet na monety;
 • działalność parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania);
 • transport rekreacyjny, np. działalność przystani jachtowych, obsługa stoków narciarskich;
 • wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część działalności obiektu rekreacyjnego;
 • działalność jarmarków i widowisk o charakterze rekreacyjnym;
 • działalność plaż, włączając wynajmowanie przebieralni, szafek na ubrania, wypożyczanie leżaków itd.;
 • organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: gry, pokazy, wystawy tematyczne i inne imprezy, poza pomieszczeniami i innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni;
 • działalność producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, organizowanych poza pomieszczeniami i innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności miejsc do tańczenia (np. dyskotek, sal tanecznych), sklasyfikowanej w 93.29.A;
 • działalności związanej z funkcjonowaniem kolejek linowych naziemnych i nadziemnych oraz wyciągów narciarskich, sklasyfikowanej w 49.39.Z;
 • rejsów wycieczkowych wędkarskich, sklasyfikowanych w 50.10.Z, 50.30.Z;
 • wynajmowania miejsc i obiektów krótkotrwałego zakwaterowania dla gości odwiedzających lasy i parki rekreacyjne oraz wynajmowania pól namiotowych, sklasyfikowanego w 55.30.Z;
 • działalności kempingów, obozowisk, kempingów łowieckich i wędkarskich, sklasyfikowanej w 55.30.Z;
 • działalności teatralnej, operowej, baletowej, musicalowej i innych, sklasyfikowanej w 90.01.Z;
 • działalności grup cyrkowych, orkiestr i zespołów muzycznych, sklasyfikowanej w 90.01.Z;
 • działalności indywidualnych artystów, takich jak: aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy, sklasyfikowanej w 90.01.Z.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 sierpnia 2020 r.