Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych (Dz.U. z 24 września 2020 r. poz. 1643);
 • o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 24 września 2020 r. poz. 1644);
 • o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz.U. z 24 września 2020 r. poz. 1645);
 • o współpracy rozwojowej (Dz.U. z 25 września 2020 r. poz. 1648);
 • Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 25 września 2020 r. poz. 1651);
 • o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 29 września 2020 r. poz. 1666);
 • o samorządzie województwa (Dz.U. z 29 września 2020 r. poz. 1668);
 • o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 29 września 2020 r. poz. 1670);
 • o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 29 września 2020 r. poz. 1672);
 • o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 30 września 2020 r. poz. 1680);
 • Prawo łowieckie (Dz.U. z 30 września 2020 r. poz. 1683);
 • o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 1 października 2020 r. poz. 1689);
 • o fundacji — Zakłady Kórnickie (Dz.U. z 5 października 2020 r. poz. 1705);
 • o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 5 października 2020 r. poz. 1706);
 • Prawo dewizowe (Dz.U. z 5 października 2020 r. poz. 1708);
 • o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 7 października 2020 r. poz. 1725);
 • Kodeks cywilny (Dz.U. z 8 października 2020 r. poz. 1740);
 • o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 13 października 2020 r. poz. 1777);
 • o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 14 października 2020 r. poz. 1787);
 • o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 14 października 2020 r. poz. 1790);
 • o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. z 14 października 2020 r. poz. 1792);
 • o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 14 października 2020 r. poz. 1796).