W Dz.U. z 22 września 2020 r. pod poz. 1626 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 września 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług od podmiotów innych niż zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni.

Rozporządzenie określa wzory deklaracji:

  • VAT-8(11), czyli od podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i innych podmiotów wymienionych w art. 99 ust. 8 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT);
  • VAT-9M(10), czyli od podmiotów wymienionych w art. 99 ust. 9 ustawy o VAT.

Wzory te stosuje się, począwszy od rozliczeń za październik 2020 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 października 2020 r.