W Dz.U. z 30 grudnia 2020 r. pod poz. 2418 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Opublikowano nowe wzory formularzy podatkowych w wersjach: PIT-36(28), PIT-36S(28), PIT-36L(17), PIT-36LS(17), PIT-37(27), PIT/B(18), PIT/D(29), PIT/DS(5), PIT/IP(2), PIT/O(25), PIT/Z(9), PIT/WZ(1) oraz PIT/SE(1).

Wzory te stosuje się do przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r.

Natomiast w Dz.U. z 30 grudnia 2020 r. pod poz. 2432 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Rozwoju z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Opublikowano nowe wzory formularzy podatkowych dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych w wersjach: PIT-4R(11), PIT-8AR(10), PIT-11(27) oraz IFT-1/IFT-1R(16).

Wzory formularzy w tych wersjach:

  • PIT-4R, PIT-8AR i IFT-1/IFT-1R — stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r.;
  • PIT-11 — stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2021 r.

Obydwa rozporządzenia obowiązują od 1 stycznia 2021 r.