W Dz.U. z 5 marca 2021 r. pod poz. 409 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie określa nowe wzory formularzy podatkowych w wersjach: CIT-8(30), CIT-8/O(17), CIT/BR(8), CIT/IP(3), CIT/WZ(2) itd.

Wzory te stosuje się do przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r. Dotyczy to także podatników CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2020 r. oraz zakończył się po 31 grudnia 2019 r. — nowe wzory stosuje się do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) w tym roku podatkowym.

Rozporządzenie obowiązuje od 6 marca 2021 r.