W Dz.U. z 26 kwietnia 2021 r. pod poz. 770 opublikowano Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzoną w Warszawie 17 października 2017 r.

Umowa obowiązuje od 1 czerwca 2021 r.