Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 21 maja 2021 r. poz. 936);
 • o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 21 maja 2021 r. poz. 944);
 • o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 21 maja 2021 r. poz. 945);
 • o statystyce publicznej (Dz.U. z 25 maja 2021 r. poz. 955);
 • Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 28 maja 2021 r. poz. 974);
 • o podatku tonażowym (Dz.U. z 31 maja 2021 r. poz. 985);
 • o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 31 maja 2021 r. poz. 986);
 • o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz.U. z 31 maja 2021 r. poz. 989);
 • o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1 czerwca 2021 r. poz. 994);
 • o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z 4 czerwca 2021 r. poz. 1010);
 • o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz.U. z 9 czerwca 2021 r. poz. 1041);
 • o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 9 czerwca 2021 r. poz. 1043);
 • o własności lokali (Dz.U. z 10 czerwca 2021 r. poz. 1048);
 • o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 10 czerwca 2021 r. poz. 1050).

Opublikowano także jednolite teksty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie:

 • szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz.U. z 26 maja 2021 r. poz. 960);
 • sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U. z 2 czerwca 2021 r. poz. 999).