W Dz.U. z 2 czerwca 2021 r. pod poz. 1000 opublikowano Ustawę z 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja stanowi m.in., że dowód osobisty wydany osobie, która:

  • nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania;
  • ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

Wprowadzono pobieranie odcisków palców, stąd dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez 12 miesięcy od daty jego wydania.

Wprowadzono przepisy dotyczące potwierdzania przez organ gminy tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego, a także na podstawie innego dokumentu zawierającego fotografię, jeżeli osoba ta nie posiada ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego.

Nowelizacja określa także zasady odbioru dowodu osobistego oraz postępowanie w przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Ustawa wejdzie w życie 2 sierpnia 2021 r.