W Dz.U. z 9 lipca 2021 r. pod poz. 1253 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r.

Wynika z niego, że w 2022 r. wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji ustala się na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Rozporządzenie obowiązuje od 10 lipca 2021 r.