Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 16 lipca 2021 r. poz. 1301);
 • o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 19 lipca 2021 r. poz. 1317);
 • o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 20 lipca 2021 r. poz. 1326);
 • o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. z 21 lipca 2021 r. poz. 1331);
 • o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 22 lipca 2021 r. poz. 1344);
 • o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz.U. z 26 lipca 2021 r. poz. 1354);
 • o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 26 lipca 2021 r. poz. 1355);
 • o drogach publicznych (Dz.U. z 29 lipca 2021 r. poz. 1376);
 • Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 5 sierpnia 2021 r. poz. 1420);
 • o współpracy rozwojowej (Dz.U. z 5 sierpnia 2021 r. poz. 1425);
 • o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 10 sierpnia 2021 r. poz. 1445);
 • o Straży Granicznej (Dz.U. z 16 sierpnia 2021 r. poz. 1486).

Opublikowano też Obwieszczenie MKDNiS z 22 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii (Dz.U. z 10 sierpnia 2021 r. poz. 1443).