Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

  • Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 23 sierpnia 2021 r. poz. 1540),
  • o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (Dz.U. z 27 sierpnia 2021 r. poz. 1578),
  • Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 30 sierpnia 2021 r. poz. 1588),
  • o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz.U. z 2 września 2021 r. poz. 1607),
  • o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 6 września 2021 r. poz. 1633),
  • o dokumentach publicznych (Dz.U. z 9 września 2021 r. poz. 1660),
  • o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 10 września 2021 r. poz. 1672).

Opublikowano także jednolite teksty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie:

  • kas rejestrujących (Dz.U. z 6 września 2021 r. poz. 1625),
  • zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz.U. z 10 września 2021 r. poz. 1673).