Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 22 listopada 2021 r. poz. 2095),
 • o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 24 listopada 2021 r. poz. 2114),
 • o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 25 listopada 2021 r. poz. 2139),
 • o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U. z 26 listopada 2021 r. poz. 2153),
 • o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 26 listopada 2021 r. poz. 2157),
 • o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 26 listopada 2021 r. poz. 2158),
 • o efektywności energetycznej (Dz.U. z 29 listopada 2021 r. poz. 2166),
 • o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 30 listopada 2021 r. poz. 2180),
 • o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz.U. z 1 grudnia 2021 r. poz. 2205),
 • o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2 grudnia 2021 r. poz. 2224),
 • Prawo wodne (Dz.U. z 3 grudnia 2021 r. poz. 2233),
 • o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 3 grudnia 2021 r. poz. 2234),
 • o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 7 grudnia 2021 r. poz. 2256),
 • o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 7 grudnia 2021 r. poz. 2257),
 • o pomocy społecznej (Dz.U. z 9 grudnia 2021 r. poz. 2268).

Opublikowano też obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. z 19 listopada 2021 r. poz. 2090).