Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o działalności leczniczej (Dz.U. z 18 marca 2022 r. poz. 633),
 • o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 18 marca 2022 r. poz. 637),
 • o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 23 marca 2022 r. poz. 659),
 • o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 23 marca 2022 r. poz. 660),
 • o dowodach osobistych (Dz.U. z 25 marca 2022 r. poz. 671),
 • o lasach (Dz.U. z 25 marca 2022 r. poz. 672),
 • o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 25 marca 2022 r. poz. 673),
 • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 29 marca 2022 r. poz. 690),
 • o odpadach (Dz.U. z 29 marca 2022 r. poz. 699),
 • o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z 6 kwietnia 2022 r. poz. 760),
 • o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 6 kwietnia 2022 r. poz. 761),
 • o Trybunale Stanu (Dz.U. z 6 kwietnia 2022 r. poz. 762),
 • o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 11 kwietnia 2022 r. poz. 793),
 • o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 13 kwietnia 2022 r. poz. 813).

Opublikowano też obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (Dz.U. z 29 marca 2022 r. poz. 695).