W Dz. Urz. M.P. z 30 maja 2022 r. pod poz. 551 opublikowano Ogłoszenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 25 maja 2022 r. w sprawie stawek kwotowych opłat abonamentowych na rok kalendarzowy 2023.

Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej w 2023 r. za używanie:

  • odbiornika radiofonicznego — wynosi 8,70 zł;
  • odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego — wynosi 27,30 zł.