W Dz.U. z 7 lipca 2022 r. pod poz. 1437 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie określa nowy wzór formularza zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT w wersji VAT-R(16). Jednak do 31 grudnia 2022 r. będzie można stosować formularz w poprzedniej wersji.

Rozporządzenie obowiązuje od 22 lipca 2022 r.