W Dz.U. z 2 września 2022 r. pod poz. 1848 opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników.

Z rozporządzenia wynika m.in., że organ rejestrujący pobiera opłatę za wydanie:

 1. tablic rejestracyjnych:
  • samochodowych albo ich wtórnika — 80 zł,
  • indywidualnych — 1000 zł,
  • zabytkowych samochodowych albo ich wtórnika — 100 zł,
  • zabytkowych jednorzędowych zmniejszonych — 100 zł;
 2. tablicy rejestracyjnej albo jej wtórnika:
  • motocyklowej — 40 zł,
  • motorowerowej — 30 zł,
  • motocyklowej zabytkowej — 50 zł,
  • motorowerowej zabytkowej — 40 zł (od 1 maja 2023 r.);
 3. kompletu nalepek legalizacyjnych na tablice rejestracyjne albo wtórnika tych nalepek — 12,50 zł.

Organ rejestrujący pobiera też opłatę za wydanie:

 • tymczasowych tablic rejestracyjnych samochodowych albo ich wtórnika — 30 zł,
 • tymczasowej tablicy rejestracyjnej motocyklowej albo jej wtórnika — 12 zł,
 • tymczasowej tablicy rejestracyjnej motorowerowej albo jej wtórnika — 12 zł,
 • kompletu nalepek legalizacyjnych na tymczasowe tablice rejestracyjne albo wtórnika tych nalepek — 12,50 zł.

Rozporządzenie, poza wskazanym wyżej przypadkiem, obowiązuje od 4 września 2022 r.