Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 20 września 2022 r. poz. 1969);
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 27 września 2022 r. poz. 2000);
 • o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 27 września 2022 r. poz. 2001);
 • o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz.U. z 28 września 2022 r. poz. 2008);
 • o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U. z 28 września 2022 r. poz. 2013);
 • o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 30 września 2022 r. poz. 2025);
 • o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 3 października 2022 r. poz. 2039);
 • o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 6 października 2022 r. poz. 2057);
 • o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 7 października 2022 r. poz. 2061);
 • Prawo o miarach (Dz.U. z 7 października 2022 r. poz. 2063);
 • Prawo celne (Dz.U. z 10 października 2022 r. poz. 2073);
 • o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 11 października 2022 r. poz. 2082);
 • o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 13 października 2022 r. poz. 2091);
 • o samorządzie województwa (Dz.U. z 13 października 2022 r. poz. 2094);
 • o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 14 października 2022 r. poz. 2100).