W Dz.U. z 14 października 2022 r. pod poz. 2102 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 września 2022 r. w sprawie sposobu używania wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej.

Rozporządzenie określa:

  • sposób używania wizerunku orła ustalonego dla godła RP oraz barw RP do celów wspólnej identyfikacji wizualnej organów administracji rządowej,
  • wzory znaków graficznych i typograficznych,
  • zakres i sposób stosowania znaków graficznych i typograficznych.

Rozporządzenie obowiązuje od 14 października 2022 r.