W Dz.U. z 27 grudnia 2022 r. pod poz. 2776 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 19 grudnia 2022 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług.

Rozporządzenie określa:

  • sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów lub usług oraz informacji o obniżonej cenie;
  • wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów lub usług.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.