W Dz.U. z 31 stycznia 2023 r. pod poz. 211 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 26 stycznia 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 lutego 2023 r.