Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • tachografach (Dz.U. z 21 lutego 2023 r. poz. 324),
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 23 lutego 2023 r. poz. 338),
 • komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 24 lutego 2023 r. poz. 343),
 • gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 24 lutego 2023 r. poz. 344),
 • zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 27 lutego 2023 r. poz. 356),
 • działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 1 marca 2023 r. poz. 388),
 • świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 1 marca 2023 r. poz. 390),
 • dokumentach paszportowych (Dz.U. z 3 marca 2023 r. poz. 410),
 • finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. z 3 marca 2023 r. poz. 414),
 • kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. z 6 marca 2023 r. poz. 415),
 • Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 7 marca 2023 r. poz. 430),
 • Narodowym Instytucie Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. z 7 marca 2023 r. poz. 434),
 • przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 7 marca 2023 r. poz. 437),
 • spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 8 marca 2023 r. poz. 438),
 • utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 10 marca 2023 r. poz. 462),
 • ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. z 10 marca 2023 r. poz. 465),
 • Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (Dz.U. z 15 marca 2023 r. poz. 489).

Ogłoszono też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeń:

 • Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 27 lutego 2023 r. poz. 364),
 • Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz.U. z 9 marca 2023 r. poz. 452),
 • Rady Ministrów w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz.U. z 13 marca 2023 r. poz. 473),
 • Ministra Zdrowia w sprawie recept (Dz.U. z 15 marca 2023 r. poz. 487).