W Dz.U. z 13 marca 2023 r. pod poz. 471 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Nowelizacja wynika ze zmiany przepisów prawa pracy w zakresie możliwości wprowadzenia kontroli trzeźwości pracownika lub kontroli na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu.

Rozporządzenie obowiązuje od 21 marca 2023 r.

Więcej na ten temat w tym numerze Poradnika Instytucji Kultury w artykule „Samodzielna kontrola trzeźwości w instytucji kultury”.