W Dz.U. z 27 marca 2023 r. pod poz. 572 opublikowano Ustawę z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.

Z nowych przepisów wynika m.in., że rada gminy tworzy gminną radę seniorów na wniosek, w gminie:

  • do 20 000 mieszkańców — co najmniej 50 mieszkańców tej gminy, którzy ukończyli 60 lat;
  • powyżej 20 000 mieszkańców — co najmniej 100 mieszkańców tej gminy, którzy ukończyli 60 lat.

Rada powiatu tworzy powiatową radę seniorów na wniosek, w powiecie:

  • do 100 000 mieszkańców — co najmniej 150 mieszkańców tego powiatu, którzy ukończyli 60 lat;
  • powyżej 100 000 mieszkańców — co najmniej 250 mieszkańców tego powiatu, którzy ukończyli 60 lat.

Natomiast sejmik województwa tworzy wojewódzką radę seniorów na wniosek, w województwie:

  • do 2 mln mieszkańców — co najmniej 500 mieszkańców tego województwa, którzy ukończyli 60 lat;
  • powyżej 2 mln mieszkańców — co najmniej 800 mieszkańców tego województwa, którzy ukończyli 60 lat.

Ustawa obowiązuje od 11 kwietnia 2023 r.