W Dz.U. z 31 marca 2023 r. pod poz. 611 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1,5% zryczałtowanego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Do przekazywania na rzecz OPP 1,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych upoważniono Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Rozporządzenie obowiązuje od 15 kwietnia 2023 r.