W Dz.U. z 6 lipca 2023 r. pod poz. 1285 opublikowano Ustawę z 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej.

Ustawa określa:

  1. zasady udzielania konsumenckiej pożyczki lombardowej, w tym:
    • zawierania umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej oraz umowy sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego,
    • prawa i obowiązki konsumenta oraz przedsiębiorcy wykonującego działalność lombardową związane z udzielaniem konsumenckiej pożyczki lombardowej;
  2. zasady wykonywania działalności lombardowej;
  3. skutki uchybienia obowiązkom przez przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową.

Ustawa wejdzie w życie 7 stycznia 2024 r.