W Dz.U. z 29 czerwca 2023 r. pod poz. 1226 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek.

Zwiększono kwoty zwolnienia od podatku:

  1. nabycia w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę z I grupy podatkowej (najbliższa rodzina), jeżeli w ciągu 12 miesięcy obdarowany przeznaczy je na cele mieszkaniowe, od jednego darczyńcy z 10 434 zł do kwoty 11 095 zł oraz od wielu darczyńców łącznie z 20 868 zł do 22 189 zł;
  2. nabycia, od jednej osoby, przez nabywcę własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:
    • 11 095 zł z 10 434 zł — jeżeli nabywca należy do I grupy podatkowej,
    • 8377 zł z 7878 zł — jeżeli nabywca należy do II grupy podatkowej,
    • 5644 zł z 5308 zł — jeżeli nabywca należy do III grupy podatkowej.

Zwiększono też wysokość progów podatkowych do 11 833 zł i 23 665 zł z kwot odpowiednio: 11 128 zł i 22 256 zł, na podstawie których oblicza się wysokość podatku od spadków i darowizn (stawki: 3%, 7% i 12%) w skalach podatkowych.

Rozporządzenie obowiązuje od 30 czerwca 2023 r.