W Dz.U. z 29 czerwca 2023 r. pod poz. 1227 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 czerwca 2023 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków.

Zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 14 lipca 2023 r.