W Dz.U. z 28 czerwca 2023 r. pod poz. 1224 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023.

Zmiana dotyczy Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023. Do 31 grudnia 2023 r. (z 30 czerwca) przedłużono stosowanie stawki VAT 0% dla dostawy towarów i świadczenia usług w celu pomocy ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie.

Rozporządzenie obowiązuje od 30 czerwca 2023 r.