W Dz.U. z 16 czerwca 2023 r. pod poz. 1118 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołano na obszarze Polski stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Z tym też dniem utraciło moc Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Rozporządzenie obowiązuje od 16 czerwca 2023 r.