W Dz.U. z 16 sierpnia 2023 r. pod poz. 1620 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 28 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.

Zmiany dotyczą Rozporządzenia MKiDN z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.

W załączniku do rozporządzenia zawierającego ten wykaz, w poz. 3 zamieszczono Centralną Bibliotekę Rolniczą Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddział w Puławach zamiast Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego. Dodano też poz. 34 i 35, pod którymi umieszczono:

  • Bibliotekę Filmoteki Narodowej — Instytutu Audiowizualnego,
  • Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

Rozporządzenie obowiązuje od 31 sierpnia 2023 r.