W Dz.U. z 24 sierpnia 2023 r. pod poz. 1698 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Zmiany wprowadzono do Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Wynika z nich, że takie kasy rejestrujące można stosować w zakresie dostaw towarów i świadczenia usług przez ochotnicze straże pożarne oraz przez koła gospodyń wiejskich.

Rozporządzenie obowiązuje od 25 sierpnia 2023 r.